Contact Us

   Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo nápady k našemu projektu, neváhejte nám napsat prostřednictvím formuláře na této stránce.

Členové týmu:

Petr Bílý - ředitel projektu, zakladatel

Pavel Brodský - technik projektu

Jindřich Machalínek - technický asistent


Zvláštní poděkování

Al Chapman - bývalý technik spol. Northwest za cenné konzultace a podporu

Gene Cooper - za postnutí originální technické dokumentace

Jakub Miga - stavba karet MJ16 "na míru"

Petr Medek  - projekt HIDMacros a jeho podpora

a další kamarádi kteří nás neustále povzbuzují svou morální podporou :-)


   If you have any questions or suggestions feel free to contact us and ask using the form bellow.

Team members:

Petr Bílý - project director, founder

Pavel Brodský - technical director

Jindřich Machalínek - technical assistant 


Special thanks

Al Chapman - ex-Northwest technician, for providing valuable advices

Gene Cooper - for providing original technical documentation 

Jakub Miga - custom build of MJ16 cards

Petr Medek - for HIDMacros project and support

and other friends who help us keep going :-)