News

News / Novinky

   Tato část webu plní funkci našeho deníku. Naleznete zde informace o našem postupu při rekonstrukci kokpitu, nebo jiné aktuality přímo spojené s projektem. Pokud využíváte RSS čtečku, můžete se přihlásit k odběru příspěvků kliknutím na tlačítko níže.

   On this page we publish our blog articles. You can find our project updates here as well as other project related news. If you are using RSS you can sigh in for a feed by clicking the button bellow.

Fuel Quantity gauges

přidáno: 11. 12. 2013 0:58, autor: Pavel Brodský

   Takže jsem po 14 dnech studování, bádání, zapojování, více či měné úspěšného oživování a úmorného testování dneska dospěl do stadia, kdy můžu říct, že ukazatele množství paliva budu schopen (zatím si ale pro jistotu dávám 80%) zprovoznit na 100%  -:)

 

Musím říct, že jsem se ještě s takto precizním a přitom na míru šitým zařízením nesetkal. Kombinuje totiž moderní mikroprocesorovou techniku s moderním zobrazováním, využívajíc protokol seriové komunikace RS232 a možností připojení na ACARS a přitom jsou to přístroje, které měří jistou elektrickou veličinu z čidel umístěných v nádržích v letadle made in 60's. Nevím, jestli původní systém DC-9 měl v nádržích kapacitní čidla (docela nepřesná), co ale vím je, že je to maximální masakr. Protože každý i amatérský elektronik (což jsem v podstatě i já) ví, že měřit kapacitu není jen tak. No a teď když mám v ruce funkční přístroj, který to umí, ale nemám správný (a k tomu variabilní) kondenzátor? A k tomu přístroj, který je fakt hodně chytrý a každou chybičku v zapojení nebo dokonce i v čidlech najde a podle toho se chová? A k tomu rozsah kapacity mezi 400-800 pikoFahradů v plném rozsahu a to citlivých na dotek prstu?

 

S hrdostí tedy oznamuju, že (ačkoli 2x pokopán 115V o 400Hz střídavého) umím tyto přístroje ovládat bez nutnosti mít v kokpitu vanu s originálníma čidlama z/do které se bude vy/napouštět kerosin nebo nějakou tisícovkou relátek připojující jednotlivé pikofahrady do vstupů přístrojů. Za pomocí přísně tajného řešení obvodu a potenciometrů ovládaných nejspíš servy budu schopen tyto přístroje živit jejich přirozenýma hodnotama (respektive už to funguje, jen nemám ty serva a ještě to chce finálně doladit). Nejkrásnější na tom je, že ty originální čidla (to jsem si 100% jist) neukazujou naprosto přesné hodnoty, takže motor v reálném letadle může zhasnout, když máte (podle přístrojů) v nádržích ještě 400kg paliva, ale stejně tak můžete vydržet letět ještě asi 5 minut "na sucho". A ty naše se budou chovat přesně stejně! A to je na tom to krásný. Ty přístroje totiž nebudou přesně kopírovat hodnotu ze simulátoru, ale se svojí přirozenou odchylkou (jistě schválenou FAA) budou prostě dělat přesně to, co mají, nezávisle na tom, co dělá simulátor.

 

Musím teda říct, že jsem před 4 měsícema když ke mě domů tyto přístroje dorazily jen sprásknul ruce a řekl si pro sebe "no tak to nedám ani náhodou!". Zase víc a víc se těším až to bude zapojený v letadle a nikdo si ani nevzpomene na to pozadí a tenhle mail a jen se bude rozplývat blahem nad tím, jak to funguje jako celek. Tak to bude jako fakt masakr!!!!

 

Speciální poděkování: Al & Gene


Jindřich

Ježíšek dorazil o pár týdnů dříve. / Santa Claus arrived a few weeks earlier.

přidáno: 5. 12. 2013 3:49, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 2. 1. 2014 9:15 ]

   Když jsem se vrátil z práce domů, čekala mě u vchodu krabice. Pocházela ze zámoří a já pátral v paměti, co jsme to koupili do naší DC-9. Netrpělivě jsem ji odnesl do jídelny, kde jsem ji otevřel. Pomalu a opatrně jsem vyndával a vyndával a vyndával .... Každým okamžikem se mi zrychloval tep. Takového pokladu. Materiály, které nám zaslal kamarád Ala Chapmena (viz. níže), Gene, mně vyrazily dech. Pokochat se nad onou nádherou můžete zde

Genemu tímto veřejně velmi děkuji za jeho hodnotný dar. Vědomosti, které jsou ukryty v oněch publikacích, budeme dlouhá léta vstřebávat. Na uvedeném DVD je 480 MB dat, která nám pomohou při montáži našeho kokpitu. 

Díky Gene. 

Nyní zpět k Alovi Chapmanovi. Al je dnes v důchodu s mnoha vědomostmi, které získal během svě 10 leté služby u NWA jako mechanik. Světe, div se, ale v našem kokpitu byl mnohokrát. S dnes již naší DC-9 pojížděl, měnil na ní brzdy, pneumatiky, dokonce i motory. Když s touto prací po 10 letech skončil, stal se koordinátorem a technickým dozorem lidí, kteří tuto práci vykonávali. Tuto práci dělal dalších 24 let. Jsme velmi potěšeni, že se Al ozval, protože umí zodpovědět mnoho našich záludných otázek. Dokonce si všímá drobností, jako jsou výkyvy EGT při přepnutí na motorový generátor, které tam být nemají (Jindra je již zdárně odstranil). Jsme rádi, že ho můžeme přivítat v našem týmu, a věřím, že nám o sobě něco napíše sám. Také doufám, že budeme mít tu čest ho v příštím roce přivítat osobně u nás v České republice. 

Vítej Ale!

   When I returned home from work, a box had been waiting for me there. It came from the oversea and I tried to remember what we have bought for our DC-9. I eagerly took it to the dining room and opened it. Slowly and carefully, I was unwrapping and unwrapping and unwrapping.... Every each moment has speeded my pulse rate up. What a treasure. Materials from Al Chapmen’s friend (see below), Gene, took my breath away. You can admire that magnificence here.

I would like to thank publicly to Gene for his valuable gift. We will absorb knowledge hidden in those publications for many years. 480 megabytes of data on that DVD will help us to assembly our cockpit.

Thanks, Gene.

Back to Al Chapman. Nowadays Al is retired with a lot of knowledge he had gained during his 10 years of service at the NWA as a mechanic. Lo and behold but he was in our cockpit many times. With already our DC -9 he had taxied, changed the brakes, tires and even engines. After 10 years of this work he had became the coordinator and technical supervisor of technicians who had did the same work. He had remained at his position next 24 years. We are glad that Al has contacted us, because he can answer a lot of our tricky questions. He even notices such little details like EGT fluctuations within switching to the engine generator which should not be there (Jindra has already fixed it successfully). We are pleased to welcome him to our team and I hope he will write something about himself. I also believe that we will have the chance to personally welcome him here in the Czech Republic next year.

Welcome, Al


Petr Bílý

Progress update

přidáno: 11. 11. 2013 12:17, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 25. 11. 2013 13:56 ]

   Musím se podělit o včerejší zážitek. V odpoledních hodinách jsem se "zavřel" do DC-9 a jal se zprovoznit force feedback na výškovce. Vše dle instrukcí Pavla, který tentokrát nebyl na místě. Když jsem vše zapojil, pozapínal, začal jsem se rozplývat. Kromě drobnosti, že potlačit ve FSX ukazovalo přitáhnout a obráceně, vše fungovalo jak má. Když se letadlo dostalo do nekontrolovaného pádu, berany se začaly pohybovat v závislosti na směru pádu. Nebyla šance je jednou rukou přetlačit. V jedné jsem držel berany, ve druhé notebook, musel jsem si pomáhat nohama. Generovaná síla je opravdu úchvatná. Když letadlo pojíždí po zemi, cítíte lehké vibrace. Trim funguje jak má. Tedy začne hýbat i berany. Jedním slovem - nádhera. Už se těším, až zprovozníme (na jaře) i směrovku a pedály. Video z nadšení je zde.

Jindra večer rozchodil 2 přístroje z OVHD panelu - Ampér/Volt metr a DC Load. Tyto přístroje již umí plně ovládat, ještě však nejsou připojeny k FSX. Proto na našem obrázku  značení stále jako oranžová (žlutá) barva. Mimochodem jedná se o budík ve druhé řadě a v poslední řadě první zleva. 

Videa naleznete na webu www.dc-9.eu a nebo zde: 
http://www.youtube.com/watch?v=vBNqgVWgpLk
http://www.youtube.com/watch?v=ktM-RZ1ctWc&feature=youtu.be 


Petr

   I have to share my yesterday experience. In the afternoon I was "locked" in the DC-9 and began to install force feedback on the elevator. All according to instructions from Pavel who has not been present there. When I had connected and switched on everything, I began to be enthused. Apart from trifle when the press on FSX showed pulling and vice versa, everything has worked as it should.

When the plane had got into an uncontrolled fall, yokes began to move depending on the direction of the fall. There was no chance over-push yokes with one hand.  In one I have held the yokes, in the second a laptop; I have had to use my legs.

The generated power is truly breathtaking. As the plane taxies on the ground, you feel slight vibrations. Trim works as it should. Thus it starts moving even yokes. In other words – just awesome. I'm looking forward to activating (in the spring 2014) the rudder and pedals. Video of ecstasy is here:
http://www.youtube.com/watch?v=BkrWZj3ASEU

 

Last night Jindra fixed 2 units of OVHD panel - Amp / Volt meter and DC Load. He has already full control of these devices, however they are not connected to FSX yet. Therefore our picture still has orange (yellow) color. Btw it is the gauge in the second row and first on the left in last row.
Videos can be found on the web www.dc-9.eu or here:

http://www.youtube.com/watch?v=vBNqgVWgpLk

http://www.youtube.com/watch?v=ktM-RZ1ctWc&feature=youtu.be 

Petr

October summary

přidáno: 4. 11. 2013 23:24, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 25. 11. 2013 13:57 ]

   Je to již téměř měsíc, co jsem napsal poslední novinku na náš web. Může se zdát, že se v našem projektu nic neodehrává. Opak je však pravdou. Videa a fotografie na našem webu přibývají, jen k novinkám se nikdo nemá. Naváži tedy na poslední příspěvek, kde jsem Vás informoval o přenesení otáčivého momentu beran - výškovky do přední části kokpitu. Tento posun bylo potřeba udělat kvůli místu pro připojení převodovky a momentového serva pro karty FFB (Force Feedback). Převodovka dorazila a Rendou s Vojtou byla namontována na správné místo včetně momentového serva. Mezi tím jsem s Pavlem vyrazil do Brna do firmy SMC, kde nám pan Šigut přichystal malé překvapení. Kdo pečlivě sledujete náš projekt, víte, že jsme se rozhodli simulovat tlak v letové hladině, kde se letadlo během simulace bude nacházet a tento tlak přivést na veškeré přístroje, které pracují se statickým tlakem. Vzhledem k poměrně velkému tlakovému (resp. podtlakovému) rozsahu a velké přesnosti jsme strávili mnoho hodin s několika firmami (včetně těch velikých z USA). Nakonec se ukázalo, že brněnská firma SMC umí vyrobit přesně to, co potřebujeme. Nějaká videa z testů tlakových přístrojů, najdete v sekci videa. Nyní jsme ve fázi kalkulací a objednávky. Protože se blíží zima a Renda nechtěl mít DC-9 na zahradě, přivezli jsme ji v pátek večer zpět do Liberce. Protože jsme se nemohli dočkat a chtěli jsme zprovoznit force feedback na beranech, sešli jsme se s Jindrou a Pavlem v neděli v Liberci a pustili se do práce. Výsledek jsme chtěli natočit, ale potýkali jsme se s malým problémem (přenos z beran do FSX), který je již teoreticky vyřešen a já se pokusím zítra večer vše otestovat. Myslím, že se máte na co těšit. Momentové servo spolu s převodovkou je schopné vygenerovat takovou sílu, že potřebujete obě ruce a hodně síly k tomu, abyste berany přetlačili. Pokud je servo v módu bez odporu, síly v beranech jsou velmi, ale opravdu velmi realistické. Připojené karty FFB budou umět simulovat třes v beranech při pojíždění po dráze, pádovou rychlost, turbulence, vibrace při přístání a samozřejmě změnu sil v závislosti na výšce a rychlosti letu. Jednotlivé módy jsme si vyzkoušeli, ale spolupráci s FSX jsme zatím neviděli. Tak snad zítra večer se mi podaří zaslat nějaké video. 

Zatímco já s Pavlem jsme se toulali po Brně, Jindra dotáhl do konce 8 kousků motorových přístrojů. V sekci videí naleznete krásnou ukázku všech 8 přístrojů najednou. Je to pastva pro oči. Pavel dokončil kompletní sadu 4 rádií (2 x NAV a 2 x COM). Funkcionalitu všech čtyř můžete taktéž vidět ve videích. V odkazech na fotografie naleznete novou sekci "Přehled postupu / Progress overview" V ní naleznete fotografie přístrojů. Ty, které jsou ohraničeny zeleně jsou již 100% hotové a připravené na montáž do letadla. Oranžové (žluté) jsou ty, které se již podařilo zprovoznit a víme jak na ně, ale nejsou ještě ve finálním stádiu. Tedy stále se na nich pracuje, či se dopisuje SW k ovládání, atp. Tyto obrázky budeme pravidelně aktualizovat a vy tak můžete mít rychlou představu o tom, co je již hotové a kolik nám toho ještě zbývá do konce.
Na závěr si dovolím poděkovat Rendovi s Vojtou za excelentní zámečnickou, někdy až hodinářskou práci. Za těch pár týdnů se podařilo:

 • Postavit kokpit na pořádný rám, aby ho bylo možné bez poškození zvedat ještěrkou.
 • Natahat veškerá lanka z pedestálu do zadní části, kde bude snímací zařízení poloh jednotlivých pák.
 • Opravit pedály tak, aby je bylo možné nezávisle posouvat a pracovaly tak, jak mají
 • Opravit táhla křidélek tak, aby berany fungovaly synchronně
 • Opravit a zprovoznit parkovací brzdu
 • Opravit a zprovoznit cross feed a fire lever, aby vše pracovalo jak má
 • Kompletně odstrojit pojistkovou skříň a přidělat ji za záda kapitána
 • Zprovoznit okna, která se dají snadno otevírat a zavírat
 • Opravit posuvy sedaček a domontovat dorazy.
 • Připravit berany na použití motoru a FFB karet
 • Dodělat drobnosti, které chyběly (kryty, konektory na sluchátka, atp.)

Kluci, ještě jednou, veliké díky!

Petr Bílý


   It's been almost a month since I wrote the last news of our web site. It might seem that nothing happened in our project. Contrary is the true. Videos and pictures on our site are being added, only nobody has done the news. Thus I will follow on the last post, when I have informed you about the handle of yokes torque - the elevator into the front of the cockpit. It was needed to be done because of the space for the wire connection of gearbox and torque servo for the FFB card (Force Feedback).

Gearbox has arrived, Renda and Vojta installed it into the right place including torque servo. In the meantime, I went with Pavel to Brno to visit Co. SMC, where Mr. Sigut has prepared a little surprise. Who carefully follows up our project knows that we decided to simulate the pressure at the flight level, where the plane will be during the simulation, and transfer this pressure to all devices which work with static pressure.

 

Due to rather large pressure (or under pressure) range and considerable accuracy we have spent many hours of consultancy with several factories (including those large from the U.S.).  Eventually it appeared that the SMC can create exactly what we need. Some videos of the tests of pressure equipment can be found in the video section. Currently we are calculating and preparing the order. Because the winter is coming and Renda does not want to keep the DC-9 in the garden, we brought it back to Liberec on Friday night.

 

Because we could not wait and we wanted to install FFB on the yokes, we have met with Jindra and Pavel in Liberec on Sunday and went to the work. We wanted to shoot the result but we have had to cope with a small problem (handling from yokes to FSX), which has been theoretically solved and I'll try to test everything tomorrow night. I think you have something to look forward. Torque servo together with the gearbox is able to generate such kind of power that you have to use both hands and a lot of strength to over-push the yokes.

 

When the servo is in the mode without resistance the forces in yokes are very, very realistic. Attached FFB cards will be able to simulate tremble in yokes throughout taxi, stall speed, turbulence, and vibration during landing, and of course change of the powers depending on altitude and airspeed. We have tried each mode, but we did not see the interaction with FSX yet. Hopefully tomorrow I can add some videos.

 

While I and Pavel were in Brno, Jindra has accomplished 8 pieces of engine devices. In the video section you can find beautiful demonstration of all 8 devices at once. It's a sight for the gods. Pavel has completed a full set of 4 radios (2 x NAV and 2x COM). You can also see the functionality of all 4 in the video. In links to the pictures you find a new section "Přehled postupu / Progress overview" where are the pictures of devices. Those which are highlighted in green are 100% completed and ready for installation in the cockpit. Orange (yellow) are those which have already been configured and we know how to work with them, but they are not in the final stage yet. Therefore they are still in the process or the SW to control the devices is finishing up etc. We will update these pictures regularly and you can have a quick idea of what has been done and what remains to us to the end.

 

In conclusion, I would like to thank Renda and Vojta for excellent fitting work, sometimes almost watchmaking.

In these few weeks we managed to:
Built the cockpit on a proper frame, make it possible to be lifted without the risk of damage by lifter.
Cabling from the pedestal to the rear where will be the scanning device of positions of each lever.
Fix the pedals that they can be independently moved and worked the way they should.
Fix the aileron pushrods such a way that the yokes operate synchronously
Fix and run the parking brake
Fix and run cross feed and fire lever that everything works as it should
Completely dismantle the fuse box and attach it behind the Captain seat
Fix the windows that are easy to open and close
Fix the seat shifts and fit up the seat stops
Prepare yokes for the engine and FFB cards usage
Finish the little things which were missing (covers, headset jacks, etc.).

Guys, once again, many thanks!


Petr Bílý

Force feedback

přidáno: 10. 10. 2013 0:18, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 25. 11. 2013 14:01 ]

   Výpočty, o kterých jsem psal v minulé novince se právě zrealizovaly. Podívejte se na nové video, které ukazuje volný pohyb výškovky. Otáčivý moment beran je pomocí důmyslného spojení druhé osy přenesen v poměru 1:2. Tím jsme dostali prostor pro uchycení převodovky (poměr 1:40) na motor, který bude ovládán kartami pro force feedback. Kluci dále pokračují na upevnění pojistkové skříně, která, světe div se, je již na místě. Určitě se podívejte na nové fotky zde.

   Calculations which I wrote about last time had been implemented. Check out the new video, which shows the free movement of the elevator. Yokes torque is, using a sophisticated connection of the second axis, transferred into a ratio of 1:2. Thus we got the space for attachment of the gearbox (1:40 ratio) to the engine to be controlled by FFB cards. Guys have continued to infix the fuse box, which, wonder of wonders, is already in the place. Make sure to check the new pictures here.

Zámečnické práce

přidáno: 9. 10. 2013 3:33, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 25. 11. 2013 14:01 ]

   Letošní rok se s pracemi venku pod širou oblouhou pomalu loučíme. Přeci jen je již zima na ruce. Pokud nám dorazí v dohledné době převodovka, umístíme ji spolu s motorem na připravený pohybový závěs pro pohyb výškovky. Podle našich propočtů a výborně odvedené práce Rendy a Vojty  by to mělo fungovat dokonale. Než však převodovka dorazí, je ještě mnoho práce na pojistkové skříni. Tu chceme umístit přesně tak, kde byla. Tedy za sedačku kapitána. 3 nové fotky si můžete prohlédnout zde 


   Outdoor works are slowly finished for this year. After all it is no longer warm out there. If the gearbox arrives soon we will install it together with the engine to already prepared motional joint to move the elevator. According to our calculations and excellent work of Renda and Vojta it should work perfectly. But before gearbox arrives there is still a lot of work with the fuse box. We would like to place it exactly where it was. Thus behind the captain seat. 3 new pictures can be seen here

Parking brake and fire levers update!

přidáno: 30. 9. 2013 11:20, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 7. 12. 2013 1:41 ]

   Výtečná zpráva! Šikovným klukům se podařilo zprovoznit ruční brzdu a cross bleed tak, jak zařízení fungovala před rozřezáním. Podívejte se na nová videa, která názorně ukazují jejich funkcionalitu.


   Excellent news! Skillful guys managed to fix the handbrake and cross bleed as this equipment functioned before cutting. Check out the new videos which demonstrate their functionality

Force feedback update

přidáno: 19. 9. 2013 14:29, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 25. 11. 2013 14:03 ]

   Dnes nám dorazily motory od italského dodavatele. Máme tedy již motory, napájení, karty BFF. Zbývá nám stále vyřešit převodovku k motoru, abychom dosáhli maximální síly 10kg v beranech. Pracujeme však na tom. Fotografie motorů, karet a zdroj naleznete ve Photo sekci   We received engines from Italian supplier today. We already have engines, power supplies, FFB cards. It still remains to solve the connection of the gearbox to the engine to achieve maximum power 10 kg in yokes. We work on it. Pictures of engines, cards and power supplies in the Photo section

Updates from fitting works

přidáno: 29. 8. 2013 0:44, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 25. 11. 2013 14:03 ]

   Po několikahodinovém snažení a výběru nejvhodnější síly pružin se nám podařilo docílit ideální síly v pedálech. Nyní odpovídá skutečnosti v DC-9. Dále Renda s Vojtou vyrobili kryt, který nám chyběl. Tento přijde ještě natřít do barvy okolí. Jedná se o kryt za sedačkou kapitána. Na krytu stojí za povšimnutí konektory pro sluchátka, které nám původně chyběly a byly zde použity z letounu Zlín 43.

Petr

   After several hours of effort and selection of the best size of pedal springs we were able to achieve ideal forces in the pedals. Now it corresponds to the reality in DC-9. Furthermore, Renda and Vojta have made the cover which was missing. That will be painted the color of the surroundings. It is a cover for the area behind captain seat. There is worth to notice output connectors for headset which were missing and we have used one from Zlin 43

Mechanical works update

přidáno: 27. 8. 2013 13:24, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 25. 11. 2013 14:04 ]

   Dnes se můžeme pochlubit třemi novými videi z naší zámečnické dílny. Kluci dokončili kompletní rám, který byl připevněn ke kokpitu. Nepřesnosti byly zakryté velmi pěknou lištou, která byla přinýtována a krásně ladí s designem letounu. Na videu si můžete prohlédnout opravené sedačky, berany, pedály a okna, která jdou již nádherně otevírat. V tomto týdnu nás čeká protažení lanek z pedestálu do zadní části, připevnění montážního plata na kladky v zadní části, vyříznutí servisního otvoru do podlahy v chodbičce a připevnění pojistkové skříně.

Petr

   Today we can show off with three new videos from our fitting room Guys have finished the complete frame which has been attached to the cockpit. Inaccuracies were covered with a very nice batten which was riveted and beautifully matches the design of the cockpit. In the video you can see the fixed seats, yokes, pedals and windows which are again wonderfully opening out. . This week we will place the cables from the pedestal to the back, attach assembling tray on pulleys in the rear, cut out the maintenance way in the floor in the corridor and attach the fuse box.


1-10 of 16