News‎ > ‎

Progress update

přidáno: 11. 11. 2013 12:17, autor: Pavel Brodský   [ aktualizováno 25. 11. 2013 13:56 ]
   Musím se podělit o včerejší zážitek. V odpoledních hodinách jsem se "zavřel" do DC-9 a jal se zprovoznit force feedback na výškovce. Vše dle instrukcí Pavla, který tentokrát nebyl na místě. Když jsem vše zapojil, pozapínal, začal jsem se rozplývat. Kromě drobnosti, že potlačit ve FSX ukazovalo přitáhnout a obráceně, vše fungovalo jak má. Když se letadlo dostalo do nekontrolovaného pádu, berany se začaly pohybovat v závislosti na směru pádu. Nebyla šance je jednou rukou přetlačit. V jedné jsem držel berany, ve druhé notebook, musel jsem si pomáhat nohama. Generovaná síla je opravdu úchvatná. Když letadlo pojíždí po zemi, cítíte lehké vibrace. Trim funguje jak má. Tedy začne hýbat i berany. Jedním slovem - nádhera. Už se těším, až zprovozníme (na jaře) i směrovku a pedály. Video z nadšení je zde.

Jindra večer rozchodil 2 přístroje z OVHD panelu - Ampér/Volt metr a DC Load. Tyto přístroje již umí plně ovládat, ještě však nejsou připojeny k FSX. Proto na našem obrázku  značení stále jako oranžová (žlutá) barva. Mimochodem jedná se o budík ve druhé řadě a v poslední řadě první zleva. 

Videa naleznete na webu www.dc-9.eu a nebo zde: 
http://www.youtube.com/watch?v=vBNqgVWgpLk
http://www.youtube.com/watch?v=ktM-RZ1ctWc&feature=youtu.be 


Petr

   I have to share my yesterday experience. In the afternoon I was "locked" in the DC-9 and began to install force feedback on the elevator. All according to instructions from Pavel who has not been present there. When I had connected and switched on everything, I began to be enthused. Apart from trifle when the press on FSX showed pulling and vice versa, everything has worked as it should.

When the plane had got into an uncontrolled fall, yokes began to move depending on the direction of the fall. There was no chance over-push yokes with one hand.  In one I have held the yokes, in the second a laptop; I have had to use my legs.

The generated power is truly breathtaking. As the plane taxies on the ground, you feel slight vibrations. Trim works as it should. Thus it starts moving even yokes. In other words – just awesome. I'm looking forward to activating (in the spring 2014) the rudder and pedals. Video of ecstasy is here:
http://www.youtube.com/watch?v=BkrWZj3ASEU

 

Last night Jindra fixed 2 units of OVHD panel - Amp / Volt meter and DC Load. He has already full control of these devices, however they are not connected to FSX yet. Therefore our picture still has orange (yellow) color. Btw it is the gauge in the second row and first on the left in last row.
Videos can be found on the web www.dc-9.eu or here:

http://www.youtube.com/watch?v=vBNqgVWgpLk

http://www.youtube.com/watch?v=ktM-RZ1ctWc&feature=youtu.be 

Petr
Comments