Technology

   V levém menu zvolte, jestli hledáte informace o software nebo o hardware. V sekci software najdete popis programového vybavení, které používáme (Flight Simulator X, addon Coolsky DC-9, další pomocné programy běžící na PC), v sekci hardware jednak popis počítače řídícího náš simulátor a především pak postupný popis specializované elektroniky na propojení skutečných ovládacích prvků a přístrojů s počítačem.

   Please select Software or Hardware in the left menu. In software section you can find information about programs which we use (Flight Simulator X, Coolsky DC-9 addon, other utilities), in hardware section you can find our computer's specification and information about electronics for interfacing between real controls, instruments and a personal computer.